Lucebert is op 15 september 1924 te Amsterdam geboren onder de naam Lubertus Jacobus Swaanswijk. Zijn vader was huischilder, en had een eigen zaak. Toen Lucebert daar na de ULO begon te werken werd zijn tekentalent ontdekt. Hij kreeg een beurs en ging voor een half jaar naar het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs in 1938. Daarna ging hij weer aan het werk, maar besloot al snel te gaan zwerven. Voor Lucebert die leefde zonder vast inkomen kwam in 1947 het aanbod van het Franciscanesseklooster in Heemskerk als een welkome opdracht; hij vervaardigde een enorme wandschildering in ruil voor kost en inwoning. �Mijn slaapplaats was een vensterloos betonnen hok, net groot genoeg voor een veldbedje en een enorme rody dynamo die daar woonde�, vertelt Lucebert later. Helaas waren de zuster niet erg tevereden met het resultaat en lieten het geheel overschilderen met witte verf.

Lucebert exposeerde voor het eerst in 1948. In dat jaar kwam hij ook in contact met de Experimentele Groep, de Nederlandse exponent van de latere Cobra-groep. Hij schreef het gedicht Minnebrief aan onze gemartelde bruid Indonesia voor het tweede nummer van Reflex. Dit was de start van zijn dichterscarriere.


de jonge Lucebert

In November 1951 verscheen zijn eerste bundel Triangel in de Jungle, gevolgd door De dieren der democratie. In 1953 zou hij de Poezieprijs van de gemeente Amsterdam in ontvangst nemen, maar als Keizer der Vijftigers de experimentele dichtkunst vertegenwoordigend, werd hem de toegang tot de uitreiking ontzegd.

Zowel als dichter en als schilder krijgt hij steeds meer erkenning. In 1962 kreeg Lucebert als nog de Poezieprijs van de gemeente Amsterdam, gevolgd door in 1965 de Constantijn Huygensprijs en in 1967 de P.C. Hooftprijs voor zijn hele oeuvre. Daarna wijdde hij zich voornamelijk aan de beeldende kunst met internationaal succes.


atelier in Javea 1972

Vanaf 1965 woonde Lucebert afwisselend in Bergen (NH) en Javea (Spanje). Over zijn eigen manier van werken en de relatie dichten en schilderen heeft hij het volgende gezegd:

�Tot schilderijen maken geeft de tekening geen aanleiding. Net zo min geeft de tekening aanleiding tot gedichten en het gedicht ook geen aanleiding tot schilderijen of tekeningen. Dat staat voor mij allemaal los van elkaar: het zijn drie kompartimenten. Het kan elkaar enigszins overlappen, doordat het maken van een gedicht weer meer tijd vergt dan het maken van een tekening. In zoverre lijkt een gedicht maken nog meer op schilderen.�

�Mijn gedichten komen door montage handelingen tot stand en daar kan ik gewoon aan knutselen, zoals ik in zekere zin ook wel aan mijn schilderijen knutsel�.


Lucebert en Jany Roland Holst in Bergen 1978
Photo © Pieter Boersma

Dertien jaar later verscheen zijn volgende bundel Oogsten in de dwaaltuin (1981). Het volgende jaar verscheen De moerasruiter uit het paradijs. In 1983 ontvangt Lucebert de Prijs der Nederlandse letteren, de hoogste literaire onderscheiding in het Nederlandse taalgebied.

Biografie
1924geboren te Amsterdam
1938Kunstnijverheidsschool, Amsterdam
1949Lid van de Cobra groep
1954Amsterdamse Poezieprijs
1955samenwerking met Bertold Brecht in Berlijn
1956Amsterdamse Poezieprijs voor "De Beulen"
1959Documenta II, Kassel
prijs op de Biennale, Parijs


lithology 1959
19622e Marzotto prijs, Hedendaagse schilderkunst in de Europese Gemeenschap
1964Galerieprijs, 32e Biennale, Venetie
Guggenheim International Award Exhibition, New York
1965Constantijn Huygens prijs, Den Haag
1968P.C. Hooft prijs, Staatsprijs voor de Letterkunde
1983Wandschildering, Letterkundig Museum, Den Haag
Prijs der Nederlandse Letteren
1994Overleden te Alkmaar


Original artwork and poems by Lucebert Copyright © erven Lucebert.
Lucebert Interactive, Copyright 1995, 1996, 1997 © erven Lucebert and Virga
Programs and functionality's Copyright 1996, 1997 � BaseNet Internet Projects
Virga is sponsered by BaseNet Internet Services and BaseNet Internet Projects